top of page

Vyvinuli jsme pro Vás vlastní produkt k optimalizaci vlastní spotřeby ŽLUTÉ ENERGIE ve Vaší domácnosti.

Optimalizace provozu domácnosti

Nabízíme zařízení rozšířeného monitoringu fotovoltaické elektrárny a řízení spotřebičů v domácnosti pro zajištění maximálního využití vyrobené energie. Základním principem optimalizace provozu fotovoltaické elektrárny je maximální míra vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie. Naše zařízení umožňuje efektivní využití vyrobené energie v rámci objektu prostřednictvím řízení akumulace přebytečné energie v zásobnících teplé vody, řízením provozu nabíjení elektrovozidel a dalších významných spotřebičů v domácnosti. Produkt nabízíme v různých funkčních variantách pro maximální přizpůsobení vašich požadavků.

SMARTHOME basic

 • Monitorování spotřeby objektu

 • Monitorování provozu FVE

 • Ukládání přebytků FV do zásobníku vody 1f

 • Měření 3 teplot - zásobník, objekt, okolí (*)

 • Monitoring 8 digitálních vstupů – (lze připojit například detektor CO, zaplavení, dveřní kontakt, atd.)

 • Nezávislé řízení 4 výstupních kontaktů 230V/20A. Možno ovládat manuálně, časovým plánem, nebo od aktivace vstupu. Každý výstup má možnost individuálního časového plánu.

 • WEB zobrazení a nastavování na lokální síti

 • Zařízení je plně kompatibilní s technologií SOLAX a HUAWEI

SMARTHOME Extended

 • Obsahuje vše z varianty Basic

 • Ukládaní přebytků FVE do tří 1f nebo jednoho 3f zásobníků vody

SMARTHOME webserver

 • Rozšíření přístupu na technologický server odkudkoliv z internetu

 • Zabezpečený server ve správu společnosti FUSO ENERGO.

SMARTHOME EV

 • Obsahuje vše z varianty Basic

 • Zobrazení informací o stavu a energetické bilanci elektromobilu

 • ​Řízení nabíjecího režimu EV (EKO / FAST/ Smart / Časový plán)

SMARTHOME Apartments

 • Automatizovaný sběr dat odběrných bytového domu

 • Měsíční agregované výkazy spotřeby odběrných míst a nabíjecích stanic

 • Autorizace nabíjecích stanic na základě RFID karet

bottom of page