top of page
man and pannels

Snížení energetické náročnosti Vašeho podnikání

Hledáte spolehlivého partnera, který Vám na základě mnohaleté praxe v energetice dokáže navrhnout smysluplné řešení obnovitelného zdroje energie? FUSO ENERGO je  tady pro Vás!

Střešní instalace FVE pro vlastní spotřebu

Součástí řešení Žluté energie není jen dodávka fotovoltaické elektrárny, ale komplexní řešení optimalizace energetické náročnosti Vašeho podnikání. Na základě analýzy profilu spotřeby elektrické energie navrhneme optimální konfiguraci Vaší fotovoltaické elektrárny a bateriového úložiště. Návrh řešení energetického managementu je nedílnou součástí řešení. 

Pozemní instalace FVE

Výstavba pozemní fotovoltaické elektrárny jako nového zdroje distribuční soustavy nám také není cizí. Zajišťujeme projekční práce od projektového záměru, přes dokumentaci pro vydání stavebního povolení až po dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Naše komplexní řešení pro Vás!

Studie proveditelnosti realizace fotovoltaické elektrárny

Na základě energetického posouzení spotřeby energií objektu a ploch dostupných k instalaci fotovoltaické elektrárny pro Vás zpracujeme ekonomicko-technické zhodnocení záměru.

 

Dokumentace pro stavební povolení

Zpracujeme pro Vás dokumentaci pro stavební povolení včetně požárně bezpečnostního řešení. Součástí našich činností je také inženýring v rámci procesu vydání stavebního povolení.

 

Realizace díla

Náš zkušený tým pro Vás zajistí výstavbu fotovoltaické elektrárny od prováděcí dokumentace, přes samotnou realizaci až po uvedení do provozu a připojení k distribuční síti. 

bottom of page