top of page

Investiční výstavba

Průmyslová automatizace

 

Návrh, dodávka, montáž a servis prostředků automatizační techniky určených pro sběr, zpracování a přenos informací o technologickém procesu k dalšímu zpracování a řízení. Jedná se především o dodávku a montáž polní instrumentace, dodávku aplikačního SW pro řízení technologického procesu a dodávku nadřazeného SCADA systému.

Projekční činnosti

Poskytneme Vám naše odborné služby v rámci celého životního cyklu investičního záměru. 

Studie proveditelnosti

Dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace skutečného provedení

Montáže elektro

 

Naši zkušení pracovníci disponují potřebnou certifikací pro montáže elektro na hladinách napětí NN, VN a VVN. Výroba rozvaděčů NN, VN a jejich ustavení na místě realizaci je samozřejmostí.

bottom of page