top of page

Investiční výstavba

Průmyslová automatizace

 

Návrh, dodávka, montáž a servis prostředků automatizační techniky určených pro sběr, zpracování a přenos informací o technologickém procesu k dalšímu zpracování a řízení. Jedná se především o dodávku a montáž polní instrumentace, dodávku aplikačního software pro řízení technologického procesu a dodávku nadřazeného SCADA systému.

Projekční činnosti

Poskytujeme odborné služby v rámci celého životního cyklu investičního záměru.

Zpracováváme:

Studie proveditelnosti

Dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace skutečného provedení

Montáže elektro

 

Naši zkušení pracovníci disponují potřebnou certifikací pro montáže elektrozařízení na hladinách napětí NN, VN a VVN. Výroba rozvaděčů NN, VN a jejich ustavení na místě realizace je samozřejmostí.

bottom of page