top of page

Připravíme a  zrealizujeme investici, díky které ušetříte za energie a pomůžete přírodě.

Investiční výstavba je proces realizace, rozšíření, modernizace nebo rekonstrukce stávajících prostředků. Společnost FUSO ENERGO s.r.o. zajišťuje činnosti v investiční výstavbě zahrnují přípravu projektu, návrh technologického řešení, zpracování realizační dokumentace, montáž/dodávku zařízení, uvedení do provozu, servis, údržbu a poradenství. Činnosti zajišťujeme v oblastech automatického systémů kontroly a řízení technologických procesů, průmyslové automatizace a systémů elektro.

Potřebujete vytvořit projektovou dokumentaci? 

Projekční činnost.

Zpracování návrhu automatického systému kontroly a řízení technologických procesů, systému průmyslové automatizace a systému elektro. Vysoce kvalifikovaní pracovníci zajišťují návrh řešení v daných oblastech s důrazem na ekonomiku, efektivitu a minimální dopad na životní prostředí. Dokumentaci standartně zpracováváme v prostředí systémů AutoCAD, ELCAD/AUCOPLAN.

Systém kontroly a řízení

 

Návrh, dodávka, montáž a servis prostředků automatizační techniky určených pro sběr, zpracování a přenos informací o technologickém procesu k dalšímu zpracování a řízení. Jedná se především o dodávku a montáž polní instrumentace, dodávku aplikačního SW pro řízení technologického procesu a dodávku nadřazeného SCADA systému.

 

 

Výrobní management

 

Výrobní management, známý též pod anglickým pojmenováním Production management, se zabývá řízením výroby. Vliv na řízení výroby má řada faktorů, ke kterým patří například tlak na snížení cen a služeb, což samozřejmě vyvíjí i tlak na snižování výrobních nákladů. Výrobní management se snaží snížit výrobní náklady a zároveň zachovat konkurenceschopnost.

Energetický management

 

Zavedení energetického managementu je systémovým a investičně nenáročným krokem. Cílem je postupné dosahování významného snížení provozních nákladů a zlepšení organizace práce. Zavedení energetického managementu je v některých případech vyžadováno legislativou nebo v rámci dotačních titulů.

bottom of page