top of page
001.jpg

01/2021 - 2022

Projektová dokumentace Plynové kotelny a úpravy Autokláv v PORFIX Zemianské

Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu plynové kotelny a úpravy

Autokláv v areálu společnosti PORFIX Zemianské kostolany.

Dokumentace DPS část elektro a MaR

Dokumentace DSPS část elektro a MaR

FUSO Energo - Zelená energie Česká repub

-

IVITAS a.s.

001.jpg

01/2021

Grafické vizualizace tripů v systému CitectSCADA

Vizualizace grafických tripů ve statických a dynamických  obrazovkách systému
CitectSCADA

FUSO Energo - Zelená energie Česká repub

-

SCADA Servis s.r.o.

001.jpg

01-07/2021

Technická podpora při uvádění ABS1 v EDĚ do provozu

Technická podpora při uvádění ABS1 do provozu
- SW práce
- Úpravy dokumentace
- Slovní popisy algoritmů řízení ABS1 

FUSO Energo - Zelená energie Česká repub

-

Autel a.s.

001.jpg

05-11/2021

Rekonstrukce parovodu na HVK ulice Tovární Přerov - část přenos dat

Zpracování projektové dokumentace, zajištění dodávek, montážní práce, SW práce a engineering v rámci realizace části Přenos dat na zakázce Rekonstrukce parovodu na HVK ulice tovární v Přerově.

FUSO Energo - Zelená energie Česká repub

-

OL-Trade s.r.o.

001.jpg

2021-2022

MES - EV Charger

Vývoj, technická podpora, projekční práce, realizace dodávek a montáží v rámci nabíjecí stanice EV Charger.

FUSO Energo - Zelená energie Česká repub

-

Magna Energy Storage a.s.

001.jpg

09/2021-2022

Realizace Old signálů v MG Odra Gas Vratimov

Realizace dodávek a činností MaR a SKŘ v rámci začlenění stávajících signálů technologií MG Odra Gas do nového ŘS.

FUSO Energo - Zelená energie Česká repub

-

MG Odra Gas s.r.o.

001.jpg

05-12/2021

Energetický management VŠB - V. etapa

Zpracování projektové dokumentace, zajištění dodávek, montážní práce, SW práce a engineering v rámci  V. etapy realizace Energetického managementu v areálu Vysoké školy Báňské v Ostravě.

FUSO Energo - Zelená energie Česká repub

-

Vysoká škola báňská TUO

001.jpg

10/2021

Náhrada analyzátorů SiO2 v Elektrárně Dětmarovice

Činnosti Elektro a MaR v rámci výměny analyzátorů SiO2 v Elektrárně Dětmarovice.

FUSO Energo - Zelená energie Česká repub

-

MARTIA a.s.

001.jpg

09/2021 - 2022

Přesun MaR na PS04 v Bohumíně

Dodávky a činnosti MaR v rámci přesunu PS04 v Bohumíně.

FUSO Energo - Zelená energie Česká repub

-

Město Bohumín

001.jpg

05-12/2021

Energetický management VŠB - V. etapa

Zpracování projektové dokumentace, zajištění dodávek, montážní práce, SW práce a engineering v rámci  V. etapy realizace Energetického managementu v areálu Vysoké školy Báňské v Ostravě.

FUSO Energo - Zelená energie Česká repub

-

Vysoká škola báňská TUO

001.jpg

10/2021

Náhrada analyzátorů SiO2 v Elektrárně Dětmarovice

Činnosti Elektro a MaR v rámci výměny analyzátorů SiO2 v Elektrárně Dětmarovice.

FUSO Energo - Zelená energie Česká repub

-

MARTIA a.s.

001.jpg

DATUM REALIZACE

NÁZEV AKCE

V současné době pracujeme na aktualizaci ukončených realizací. Děkujeme za pochopení.

FUSO Energo - Zelená energie Česká repub

-

JMÉNO KLIENTA

Úspěšně dokončená díla.

Děkujeme za projevenou důvěru!

Společnost FUSO ENERGO, s.r.o. byla založena transformací kolektivu s mnohaletými 

zkušenosti v oborech elektro, měření a regulace a řízení technologických procesů. 

Díky tomu se i jakožto mladá firma máme možnost prezentovat realizací významných zakázek z nichž některé si dovolujeme uvést jako reference úspěšného dokončení díla.  

V oblasti výstavby plynové kotelny 

Realizace výstavby plynových kotelen v komplexním rozsahu činností elektro, měření a 

regulace a systému automatického řízení technologie, a to od zpracování realizační 

projektové dokumentace přes montáž až po úspěšné uvedení do provozu a předání 

zákazníkovi.  

- Elektrárna Dětmarovice, a.s. 

- Teplárna Vítkovice, a.s. 

- SPOLANA Neratovice, a.s. 

 

V oblasti energetického managementu 

Realizace zavedení systému automatického sběru dat, jejich prezentace a vyhodnocení v 

rámci systému energetického managementu budov.   

- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

- BULY Aréna, s.r.o. 

 

V oblasti zavedení automatického systému řízení 

Návrh, realizace a správa systémů automatického řízení technologických celků včetně 

nadřazeného systému SCADA. Specializujeme se především na řídící systémy SIEMENS, Amit, 

SCADAPack a SCADA systémy CITECT, ClearSCADA, Promotic.  

- Elektrárna Dětmarovice, a.s. 

- ČEZ Teplárenská, a.s. 

- BULY Aréna, s.r.o. 

 

Servisní činnost 

Zajištění servisní činnosti v oboru elektro, měření a regulace včetně hotovostního režimu. 

- BM servis, a.s. 

- Cemex, a.s. 

- Magma Energy Storage, a.s. 

- Exelsior Group, s.r.o. 

 

Výroba rozvaděčů 

Zakázková výroba a kompletace rozvaděčů především pro instalace na úrovni nízkého napětí. 

- Trade Fides, a.s. 

bottom of page