top of page

Nevyčerpatelná investice do budoucnosti v souladu s přírodou! Žlutá energie.

Obnovitelné zdroje jsou jedinými v současné době dostupnými nevyčerpatelnými energetickými zdroji. Přispívají k energetické nezávislosti státu a regionu a umožňují decentralizaci energetických zdrojů. Využívání obnovitelných zdrojů energie vytváří nové pracovní příležitosti (především na venkově) a přispívá ke snižování nezaměstnanosti.
Získávání energie ze slunce je moderním trendem, který šetří nejen životní prostředí, ale také vaši peněženku.

Sluneční záření se mění na elektřinu díky „fotovoltaickému jevu”. Při něm dochází k uvolnění elektronů z krystalické mřížky, čímž vzniká elektrický proud. Uvolnění elektronů je možné právě díky působení slunečních paprsků, které dopadají na křemíkové solární články. Solární články ale vyprodukují málo elektřiny, proto se spojují do větších sestav - solárních panelů.
Vyřízení poptávky

Přesnou nabídku na míru zpracováváme na základě podrobného technického popisu vaší střechy (rozměry, sklo, typ střešní krytiny…), spotřeby elektrické energie v domácnosti apod. Stačí se ozvat a my se vás na vše důležité zeptáme sami. Výsledkem úvodního kroku je návrh fotovoltaické elektrárny na míru vašemu domu.

 

 

Instalace elektrárny

 

Po administrativní a projektové části následuje instalace elektrárny a její revize. Instalaci provádějí naši technici v předem dohodnutém termínu. Po spuštění elektrárny provedeme odbornou elektrickou revizi. Vše probíhá ve zkušebním provozu.

Smlouva o dílo

 

Po schválení návrhu vaší elektrárny následuje uzavření smlouvy o dílo. Smlouva detailně specifikuje důležité termíny, přesné ceny, vymezuje záruční podmínky, definuje vzájemné odpovědnosti obou stran apod. V této fázi s vámi rovněž podepíšeme formuláře pro plnou moc, abychom za vás mohli vyřizovat potřebnou administrativu.

Administrativa

Po zprovoznění elektrárny následuje závěrečná administrativní část. Kvůli ostrému provozu je nutné dodat další dokumenty a žádosti příslušným orgánům. Např. vyřízení Smlouvy s distribuční společností, Žádosti o udělení licence na Energetický regulační úřad, předání revizní zprávy elektrického zařízení, výpis z rejstříku trestů na úřady apod. O vše se samozřejmě postaráme.

 

Dotace

Poté, co máme plnou moc a uzavřenou smlouvu, začínáme vyřizovat dotaci a potřebnou část úvodní administrativy. S realizací elektrárny je spojeno velké papírování, my ale vše potřebné zařídíme za vás. Jedná se např. o souhlas s připojením k distribuční síti, dotazník výrobny pro ČEZ apod.

Vlastní výroba

Gratulujeme, celý proces je dokončený! Začínáte vyrábět vlastní elektřinu a šetřit náklady!

bottom of page